Nederlands onderwijs in het buitenland


Als Nederlandse School in Sydney hebben wij veel te maken met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Het NOB ondersteunt het bestuur en de leerkrachten om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.

Het NOB heeft drie kerntaken: (1) het regelen van de subsidies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; (2) het ondersteunen van onze school in onderwijskundige en bestuurlijke aangelegenheden; en (3) het controleren van de kwaliteit van het onderwijs door regelmatig inspecties uit te voeren op aangesloten Nederlandse scholen in het buitenland. De eerstvolgende inspectie op onze school staat gepland begin volgend jaar.

Neem ook eens een kijkje op de website van het NOB: www.stichtingnob.nl

Vanwege bezuinigen in Nederland heeft het NOB de bij haar aangesloten scholen in 2013 laten weten dat zij per 1 januari 2014 geen subsidie meer zouden ontvangen. “De Kangoeroe” heeft naar aanleiding van die beslissing een aantal veranderingen moeten doorbrengen in de organisatie van de school.

Begin 2014 heeft het NOB meegedeeld dat er toch een overgangsregeling betreffende de subsidie zal komen. Dit betekent dat de Nederlandse scholen in het buitenland, waaronder dus ook “De Kangoeroe”, voor een periode van 3 jaar toch nog subsidie van het NOB zullen ontvangen. Het exacte bedrag van deze subsidie is nog niet bekend maar zal aanzienlijk lager zijn dan voorgaande jaren.